ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de klant en Popshopcorry

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Popshopcorry.

Popshopcorry heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

________________________________________________________________________________________________

Eigendoms-Rechten:

Popshopcorry kan niet garanderen dat de geleverde producten geen inbreuk maken op intelectuele/industriele ongeschreven eigendomsrechten van derden, Immers ik doe mijn uiterste best de verkoop van dit soort producten tegen te gaan,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een overeenkomst aan gaan

 

De overeenkomst komt tot stand na succesvolle betaling. Popshopcorry bevestigt uw bestelling per e-mail. Popshopcorry is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Popshopcorry uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kosten

 

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

 

Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden bij het plaatsen van een bestelling  aan het totaalbedrag toegevoegd.

 

Popshopcorry is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Levering 

 

Popshopcorry betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de uitvoering van de bestellingen.

 

Popshopcorry verzendt de geaccepteerde bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen nadat uw betaling is ontvangen. 

 

Indien de levering vertraging oploopt, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Wanneer de klant de bestelling binnen 30 dagen niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

 

Popshopcorry is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of afleveradres.

 

Wanneer uw bestelling twee maal is aangeboden door onze transporteur   Post.nl en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor of depot, zal deze retour naar ons gezonden worden. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Betalingen

 

Betaling kan met Ideal of door het vooraf over te maken op onze bankrekening. Als de betaling mislukt, nemen we contact met u op en stellen we de levering tijdelijk uit. In dat geval kan Popshopcorry niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van de levering of het niet leveren van jouw bestelling. 

Bankgegevens worden verstrekt via een beveiligde SSL (Secured Socket Layer) verbinding. Popshopcorry is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.


Bij betalingen zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of Ideal van toepassing. Popshopcorry is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

 

Kiest u voor het overmaken op onze bankrekening, dan kunt u het totaal bedrag overmaken naar:

 

Corry CD"S Kraam Hilversum

NL 26 RABO 0398214948

 

Vestigingsplaats Hilversum

 

KvK nummer. 320 45 311

Tel nummer 0614190748

email info@popshopcorry.nl

 

 

Het totaalbedrag vindt u op de factuur in de bevestigingsemail die u direct na bestelling van ons ontvangt. Wij versturen de bestelling nadat wij het bedrag op onze rekening hebben staan. Houdt u er rekening mee dat de transactie 1 tot 3 dagen kan duren afhankelijk van de bank (behalve bij Ideal). Indien wij het bedrag na 5 dagen nog niet ontvangen hebben, kunnen wij de bestelling annuleren. Wij nemen wel vooraf contact met u op voor eventuele verdere afstemming.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aansprakelijkheid

 

Popshopcorry aanvaard geen aansprakelijkheid tegenover een klant voor enige schade. Eventuele schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de product(en). In geen geval zal de bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 75,00 euro

Popshopcorry is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Overmacht

 

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Popshopcorry opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als Popshopcorry het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/export, ongeacht of dit zich voordoet bij de toeleveranciers van Popshopcorry

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Garantie

 

Popshopcorry garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.

Er kunnen kleurverschillen zijn tussen het plaatje en het artikel.

 

De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

 

U dient een beroep op garantie te melden via info@popshopcorry.nl Indien de geleverde producten niet voldoen aan normaal en oordeelkundig gebruik, zal Popshopcorry in overleg met de klant zorgen voor vervanging. Na akkoord van Popshopcorry kunt u contact met ons opnemen via info@popshopcorry.nl

 

De goederen dienen zoveel mogelijk in originele staat en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. 

 

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Popshopcorry eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

 

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van Popshopcorry wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Geschillenregeling

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Popshopcorryis uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing.

 

De klant kan voor vragen of klachten contact opnemen via info@popshopcorry.nl   Popshopcorry streeft er naar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.

 

 

 

© 2008 - 2024 popshopcorry | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel